Programy pro školy

Programy pro školy zajišťuje Oddělení pro vzdělávání a výchovu Židovského muzea v Praze (pobočky Praha a Brno). Více informací naleznete na www.jewishmuseum.cz

 

V rámci projektu vznikly mimo jiné tyto workshopy

Nevítaní cizinci

Workshop Ghetto Lodž