Výpovědi pamětníků z archivu Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation

Videozáznamy výpovědí svědků z archivu USC Shoah Foundation rozdělené do pěti kapitol podle tématických okruhů projektu:

Židovské identity mezi vírou a národem
Antisemitismus v moderních českých dějinách
Doma na cestě? Migrace a uprchlíci
Holocaust a lidské chování
Paměť