Odkazy

Organizace zabývající se výukou o Židech ve 20. století:

Internetový vzdělávací portál www.holocaust.cz
www.holocaust.cz

Portál holocaust.cz představuje obsáhlý a unikátní zdroj informací k tématu holocaustu, rasismu a antisemitismu. Jeho cílem je školám a široké veřejnosti poskytnout spolehlivé informace a zároveň vytvořit prostředí, v němž je možné holocaust studovat a interpretovat. Je zde možné nalézt zcela unikátní kombinaci textů o holocaustu a autentických pramenů různého charakteru – od vzpomínek pamětníků, přes online výstavy po odborné texty, s databází obětí šoa v českých zemích a rozsáhlou databází digitalizovaných archivních dokumentů týkajících se zejména jednotlivých obětí. Tyto prameny také pomáhají rozšířit dějiny holocaustu o příběhy zcela normálních lidí a rodin.

Židovské muzeum v Praze
www.jewishmuseum.cz

Institut Terezínské iniciativy
http://www.terezinstudies.cz

Vybrané organizace a internetové stránky

Památník Terezín
www.pamatnik-terezin.cz

Posláním Památníku Terezín je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců obětí vlády násilí. Hlavním cílem jeho vzdělávacího oddělení je pořádání jednodenních a vícedenních vzdělávacích seminářů pro žáky, studenty a pedagogy se zaměřením na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu, nebezpečí nacistické ideologie, jejích projevů a intolerance ve společnosti vůbec, a to v minulosti i v současnosti.

Terezínská iniciativa
www.terezinstudies.cz

Terezínská iniciativa je sdružení bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí (a jejich přímých potomků). V současnosti má Terezínská iniciativa přibližně 600 členů v České republice a asi 100 členů žijících v zahraničí. Terezínská iniciativa dbá o to, aby byla důstojným způsobem uchována památka těch, kteří zahynuli během Šoa. Pro účely dokumentace a výzkumu historie terezínského ghetta a Šoa v českých zemích založila v roce 1993 Institut Terezínské iniciativy. Terezínská iniciativa se snaží aktivně spolupůsobit při výchově nové generace Evropanů k toleranci, proti rasismu, antisemitismu a xenofobii. Její členové se jako pamětníci zúčastňují besed a přednášek na školách v tuzemsku i zahraničí a podílejí se na řadě dalších projektů. Terezínská iniciativa finančně podporuje studijní zájezdy škol do Památníku Terezín.

Centropa
www.centropa.org

Organizace Centropa sesbírala přibližně 1 300 interview s Židy žijícími ve střední a východní Evropě, v bývalém Sovětském svazu a s příslušníky sefardských komunit Řecka, Turecka a z oblasti Balkánu. Rozhovory, stejně jako krátké vzdělávací filmy, které vznikají na jejich základě, se nesoustředí primárně jen na téma holocaustu, ale i na období předválečného dospívání a znovubudování života po válce. Centropa vytvořila 25 krátkých multimediálních filmů, z nichž čtyři jsou v českém nebo slovenském jazyce.

Institut USC Shoah Foundation
dornsife.usc.edu/vhi/czech

V audiovizuálním archivu Istitutu USC Shoah Foundation se nachází rozhovory s židovskými pamětníky, ale také homosexuály, svědky Jehovovými, osvoboditeli a svědky osvobození, politickými vězni, zachránci, romskými pamětníky, přeživšími programu eugeniky, a účastníky soudů s válečnými zločinci. V průběhu několika let Nadace shromáždila v 56 zemích světa téměř 52 000 videosvědectví ve 32 jazycích; z toho 558 v češtině. USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education si klade za cíl překonávat předsudky, netoleranci a fanatismus – stejně tak jako utrpení, které způsobují – prostřednictvím vzdělávacího využití svědectví z archivu Institutu. Institut a jeho partnerské organizace také využívají archiv k tvorbě vzdělávacích produktů a programů, které mohou být využívány v mnoha zemích a v různých jazycích.