O projektu

Projekt Židovského muzea v Praze v partnerství s Institutem Terezínské iniciativy.

Chceme:

  • Usnadnit učitelům naplňování očekávaných výstupů ve školním dějepise ve vztahu k dějinám 20. století.
  • Změnit náhled na dějiny a soužití Židů, Čechů a dalších etnických skupin.
  • Podpořit porozumění mezi lidmi s odlišným náboženským vyznáním, barvou pleti a původu a přispět tak k vytvoření tolerantní občanské společnosti citlivé na projevy bezpráví, rasismu a xenofobie. Podrobněji…

Kontaktujte nás

www.jewishmuseum.cz

www.terezinstudies.cz