Publikace

NNCPublikace projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století přináší řadu nových pohledů, informací a podnětů pro výuku o moderních židovských a českých dějinách.

Učitelům publikaci rádi zdarma zašleme. V případě zájmu prosím napište na jiri.tejkaljewishmuseum.cz a uveďte své pedagogické pracoviště.

Krabice s logem projektu obsahuje celkem čtyři svazky:

1. Velké a malé dějiny

Netradiční učebnice k méně známým tématům, jež kromě krátkých textů nabízí na čtyři sta dokumentů přizpůsobených pro použití ve škole, příběhy zcela obyčejných lidí, statistiky a mapy. Rozsáhlé kapitoly jsou věnovány proměnám židovských identit v 19. a 20. století, dějinám antisemitismu, migraci a uprchlíkům a lidskému chování v době holocaustu. Svazek, jehož jednotlivé části je možno volně stahovat, je distribuován jako „šanon“, z nějž lze jednotlivé listy vyjímat a volně kombinovat.

pg_0017.pdfpg_0039.pdf pg_0071.pdf pg_0156.pdf pg_0196.pdf pg_0237.pdf pg_0267.pdf pg_0337.pdf pg_0369.pdf

2. Vyprávěné dějiny

15 rozhovorů s pamětníky z orálněhistorické sbírky Židovského muzea v Praze přizpůsobených k použití ve vzdělávání. Úvodní texty zároveň přibližují metodu orální historie a její aplikace ve škole. Svazek je v tuto chvíli pouze součástí publikace rozesílané do škol a není volně ke stažení.

pg_0032.pdf pg_0040.pdf pg_0041.pdf pg_0056.pdf pg_0057.pdf pg_0070.pdf pg_0071.pdf pg_0086.pdf pg_0087.pdf

3. Metodické materiály

Metodické materiály vytvořené v rámci projektu a propojené s ostatními svazky publikace.

4. Proč a jak se potýkat s antisemitismem. Příručka pro pedagogy

Tato příručka byla původně v roce 2007 publikována jako Addressing Anti-Semitism: Why and How? A Guide for Educators Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Jad vašem. Tato česká verze, která vznikla v rámci projektu Naši nebo cizí?, je neoficiální překlad textu příručky ve znění revidovaném Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva. Publikace byla v rámci projektu Naši nebo cizí? doplněna o internetové odkazy relevantní pro pedagogy v České republice. Původní anglický text je též přístupný online.