Bibliografie: Holocaust a lidské chování

Akce Nisko v historii “konečného řešení židovské otázky”. K 55. výročí první hromadné deportace evropských Židů. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava, 1995.
Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942-1945. Vyd. 1. Terezínská iniciativa. Praha : Berlin: Academia : Institut Theresienstädter Initiative ; Metropol, 2000.
Theresienstädter Gedenkbuch. Österreichische Jüdinnen und Juden in Theresienstadt 1942-1945. Prag: Institut Theresienstädter Initiative : Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, 2005.
Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945. Protiprávní zásahy deo majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. Knižnice Terezínské iniciativy 3. Praha: Sefer - Institut Terezínské iniciativy, 2001.
Adler, H. G. Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. 1. vyd. souboru. Brno: Barrister & Principal, 2006.
Adler, H. G. Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. 1. vyd. souboru. Brno: Barrister & Principal, 2007.
Adler, H. G. Terezín 1941-1945. Tvář nuceného společenství. Brno: Barrister & Principal, 2006.
Breitman, Richard. Architekt “konečného řešení”. Himmler a vyvražďění evropských Židů. Historické myšlení. Totalitarismus a šoa 4. Praha: Argo, 2004.
Brod, Toman, Miroslav Kárný, and Margita Kárná, eds. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau. Sborník z mezinárodní konference Praha, 7.-8. března 1994. Terezínská iniciativa. Praha: Melantrich : Nadace Terezínská iniciativa, 1994.
Browning, Christopher R. Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a “konečné řešení” v Polsku. Historické myšlení. Totalitarismus a šoa 1. Praha: Argo, 2002.
Bryant, Chad. Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus. Historické myšlení. Totalitarismus a šoa. Praha: Argo, 2012.
Frommer, Benjamin. Národní očista. Retribuce v poválečném Československu. Novověk 9. Praha: Academia, 2010.
Gilbert, Martin. Atlas of the Holocaust. 3rd ed. Pergamon Press - Steimatzky, 1989.
Hilberg, Raul. Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa 1933-1945. Historické myšlení. Totalitarismus a šoa 2. Praha: Argo, 2002.
Kárný, Miroslav. “Konečné řešení”. Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha: Academia, 1991.
Kárný, Miroslav. “Terezín v ‘konečném řešení židovské otázky’.” In Židé v novodobých dějinách, edited by Václav Veber, 77–94. Praha: Karolinum, 1997.
Kárný, Miroslav, ed. Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941-1945. 2 vols. Praha: Terezínská iniciativa - Melantrich, 1995.
Krejčová, Helena, and Jana Svobodová, eds. Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939 - 1945. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Maxdorf, 1998.
Krejčová, Helena, Jana Svobodová, and Anna Hyndráková. Židé v Protektorátu. Die Juden im Protektorat Böhmen und Mähren. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942. Dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Maxdorf, 1997.
Kryl, Miroslav. Osud vězňů terezínského ghetta v letech 1941-1944. Knihy dokumenty. Brno: Doplněk, 1999.
Kulka, Erich. Židé v Československé Svobodově armádě. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1979.
Kulka, Erich. Židé v československém vojsku na západě. Praha: Naše vojsko, 1992.
Lagus, Karel, and Josef Polák. Město za mřížemi. Vyd. 2., v Basetu 1. Praha: Baset, 2006.
Lagus, Karel, and Josef Polák. Město za mřížemi. 1. vyd. Dokumenty sv. 123. Praha: Naše vojsko, 1964.
Machala, Jan. “Bratři ve zbrani. Sourozenci Pollakovi v řadách československé zahraniční armády na Západě.” Paměť a dějiny no. 4 (2011): 17–28. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1104/017-028.pdf.
Nečas, Ctibor. Holocaust českých Romů. Praha: Prostor, 1999.
Ondřichová, Lucie. Příběh Fredyho Hirsche. Knižnice Institutu Terezínské iniciativy 4. Praha: Sefer - Institut Terezínské iniciativy, 2001.
Petrův, Helena. Zákonné bezpráví. Židé v Protektorátu Čechy a Morava. 20. století. Praha: Auditorium, 2011.
Seemann, Richard, ed. Ghetto Litzmannstadt 1941-1944. Dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů : Památník Terezín, 2000.
Veselská, Magda. Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Praha: Academia : Židovské muzeum v Praze, 2012.
Zudová-Lešková, Zlatica, ed. Židé v boji a odboji. Rezistence československých Židů v letech druhé světové války: příspěvky účastníků mezinárodní konference konané ve dnech 17.-18. října 2006 v Praze. Práce Historického ústavu AV ČR. Řada C, Miscellanea 17. Praha: Historický ústav, 2007.