Bibliografie: Židovské identity mezi náboženstvím a národem

The Jews of Czechoslovakia. I-III. New York - Philadephia, 1968–1984.
Čapková, Kateřina. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938. Praha - Litomyšl: Paseka, 2005.
Čapková, Kateřina. “Co utváří identitu jedince? Češství, němectví a židovství z pohledu Židovky z Javorné.” Dějiny a současnost. Accessed February 23, 2012. http://dejiny.nln.cz/archiv/2007/11/co-utvari-identitu-jedince-.
Fiedler, Jiří, ed. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992.
Gold, Hugo, ed. Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1934.
Gold, Hugo, ed. Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn: Jüdischer Verlag, 1929.
Gold, Hugo, ed. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Brno-Praha: Židovské nakladatelství, 1934.
Haumann, Heiko. Dějiny východních Židů. Velká řada 29. Olomouc: Votobia, 1997.
Kieval, Hillel J. Formování českého židovstva. Národnostní konflikt a židovská Společnost v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2011.
Kieval, Hillel J. Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands. Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 2000.
Koeltzsch, Ines. Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag (1918-1938). Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 124. München: Oldenbourg, 2012.
Křesťan, Jiří, Alexandra Blodigová, and Jaroslav Bubeník. Židovské spolky v českých zemích v letech 1918-1948. Knižnice Institutu Terezínské iniciativy 2. Praha: Institut Terezínské iniciativy - Sefer, 2001.
Martin, Bernd, and Ernst Schulin, eds. Židovská menšina v dějinách. Olomouc: Votobia, 1997.
Mendelsohn, Ezra. The Jews of East Central Europe Between the Wars. Bloomington: Indiana University Press, 1983.
Miller, Michael Laurence. Rabbis and Revolution: The Jews of Moravia in the Age of Emancipation. Stanford Series in Jewish History and Culture. Stanford: Stanford University Press, 2011.
Rozenblit, Marsha L. Reconstructing a National Identity. The Jews of Habsburg Austria During World War I. Oxford - New York - etc.: Oxford University Press, 2001.
Veber, Václav, ed. Židé v novodobých dějinách. Praha: Karolinum, 1997.
Veselská, Magda. Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím. Praha: Academia : Židovské muzeum v Praze, 2012.

Napsat komentář