Semináře pro učitele

Vzdělávací semináře projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století jsou určeny pro učitele základních a středních škol. Záměrem je představovat materiály pro školní výuku ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost tak, jak budou v průběhu projektu vznikat, a naučit Vás s nimi pracovat. Lektoři Vám nabídnou dostatek výukových strategií, vedoucích žáky k aktivnímu učení, k tréninku klíčových kompetencí a dovedností, jako jsou například čtení s porozuměním, analýza zdrojů, komunikační dovednosti, kreativita ad.

NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA ROK 2013

8. – 10. listopadu SEMINÁŘ V JABLONCI Téma: Křišťálová noc
6. – 7. prosince ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE V PRAZE Téma: „Menšiny“ a „většiny“ ve vzdělávání

Prosíme, přihlašujte se včas, místa na seminářích jsou omezena!

ON-LINE přihláška na seminář

Přihláška na vzdělávací seminář – ve formátu .doc

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu aneta.plzakova@terezinstudies.cz nebo na Aneta Plzáková, Institut Terezínské iniciativy, Jáchymova 3, 110 00  Praha 1.

 

Třídenní semináře jsou určeny pro učitele základních a středních škol a jsou koncipovány jako interaktivní dílny, při nichž nebudete hrát pouze roli pedagogů studujících a reflektujících výukové materiály, ale pod vedením zkušených lektorů se sami stanete žáky a studenty, kteří se budou s pomocí těchto materiálů vzdělávat. Semináře budou vystavěny na principu moderních vzdělávacích programů, jako jsou například Tváří v tvář historiiCentropaKritické myšlení, osobnostní a sociální výchova, či multikulturní výchova, snažících se o užší a životnější propojení výuky moderních dějin s životem v současném světě. Součástí seminářů jsou  video projekce, besedy s pamětníky a přednášky odborníků.

Všechny výdaje spojené s účastí na semináři plně hradíme (ubytování, stravování, cestovní výdaje, vzdělávací materiály).

Jednodenní přednáškové semináře – „konference“ vedené předními odborníky renomovaných vědeckých institucí, kteří Vás seznámí s danými tématy i s nejnovějšími poznatky v jejich oblastech. Součástí konference budou vedle přednášek také audiovizuální projekce, diskuse s přednášejícími a besedy s pamětníky, návštěva historických památek a mnoho dalšího.

Účast na konferenci je pro účastníky zcela zdarma včetně občerstvení a materiálů.

Informace a fotografie z minulých seminářů:

konference v Plzni – 60. výročí procesu s Rudolfem Slánským – Antisemitismus v 50. letech, listopad 2012

konference v Olomouci – Antisemitismus v české minulosti i současnosti,  říjen 2012

interaktivní seminář v Olomouci – srpen 2012

interaktivní seminář v Praze – červenec 2012