Bibliografie: Doma na cestě? Migrace a uprchlíci

Benda, Jan. Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939. Praha: Karolinum, 2013.
Čapková, Kateřina. “Theodor Lessing - od outsidera k symbolu antinacistické opozice.” Terezínské studie a dokumenty (2003): 45–64.
Čapková, Kateřina, and Michal Frankl. Nejisté Útočiště: Československo a Uprchlíci Před Nacismem 1933-1938. Vyd. 1. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2008.
Černý, Bohumil. “Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1938-1941.” Terezínské studie a dokumenty (1997): 55–71.
Černý, Bohumil. Most k Novému Životu. Německá Emigrace v ČSR v Letech 1933-1939. 1. vyd. Praha: Lidová demokracie, 1967.
Frankl, Michal. “Azyl nebo dočasné útočiště? Proměny československé uprchlické politiky, 1933-1938.” In Exil v Praze a v Československu 1918-1938 / Exile in Prague and Czechoslovakia 1918-1938, edited by David Kraft, 56–69. Praha: Pražská edice, 2005.
Frankl, Michal. “Druhá republika a židovští uprchlíci.” In Židovská menšina za druhé republiky. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007, edited by Miloš Pojar, Blanka Soukupová, and Marie Zahradníková, 45–56. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007.
Frankl, Michal. “Mezi blahovůlí a svévolí. Politika Československa vůči uprchlíkům před nacismem.” Dějiny a současnost 30, no. 3 (2008): 34–37.
Frankl, Michal. “První republika a židovští uprchlíci před nacismem.” In Židé v Čechách. Sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a. 25. října 2006 v Liberci, 21–31. Praha, 2007.
London, Louise. “Britská vláda a židovští uprchlíci z Československa.” Terezínské studie a dokumenty (2003): 106–134.
Machala, Jan. “Bratři ve zbrani. Sourozenci Pollakovi v řadách československé zahraniční armády na Západě.” Paměť a dějiny no. 4 (2011): 17–28. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1104/017-028.pdf.