Orient v Čechách? Seminář o uprchlících v moderních dějinách a ve výuce dějepisu (6. 11. 2015)

Srdečně Vás zveme na seminář pořádaný ve dnech 6. listopadu v Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Židovské muzeum v Praze (Maiselova 15, Praha 1). Pro pedagogy je účast zdarma, jeho konání podpořila nadace Heinrich Böll Stiftung Praha. Více informací u jan.wittenberg@jewishmuseum.cz.

Orient v Čechách-program semináře

Home

 

Cílem našich seminářů je seznámit učitele českých a moravských škol na příkladu
židovských uprchlíků s tématem uprchlictví nejen ve 20. století, ale i v současnosti.
Seminář reaguje na zjištění, že téma migrace a uprchlíků nehraje v českých
kurikulárních dokumentech, stejně jako ve vzdělávací praxi, téměř žádnou roli. Z
praxe víme, že učitelé nemají dostatek informací a zkušeností a že postrádají vhodné
metodické přístupy. Semináře vidíme jako součást dlouhodobější snahy Židovského
muzea v Praze o rozvíjení výzkumných, výstavních a vzdělávacích projektů v této
oblasti. Již během realizace projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století jsme
zorganizovali přednáškový seminář pro učitele zaměřený na uprchlíky před
nacismem a definici uprchlíka. I s ohledem na výše zmíněný nedostatek materiálů
obsahuje výsledná publikace tohoto projektu rozsáhlou kapitolu s texty a dokumenty
o migraci a uprchlictví jako součásti českých židovských dějin.
Bezprostředním podnětem pro uspořádání seminářů je možnost využití výstav
v Galerii Roberta Guttmanna. U prvního ze seminářů se jednalo o výstavu Orient v
Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války, jejímž cílem bylo seznámit
návštěvníky s tímto zapomenutým prvním významným setkáním obyvatel českých
zemí s uprchlíky. Právě první světová válka a následný vznik národních států byly
skutečným úvodem do 20. století jako éry uprchlíků. Během druhého semináře jsme
využili navazující výstavu Zmařené naděje. Poválečné Československo jako
křižovatka židovských osudů, která představuje málo známé aspekty historie českých
zemí po druhé světové válce, spojené s návratem přeživších z koncentračních táborů a
tranzitem desetitisíců židovských uprchlíků přes naše území.
V rámci třetího semináře je plánována komentovaná prohlídka výstavou Ztracené
obrazy. Eugeen van Mieghem a židovští emigranti do Nového světa. Tato třetí
výstava ŽMP věnovaná fenoménu uprchlíků se zaměřuje na emigraci milionů
obyvatel z východní Evropy do Ameriky na konci 19. a počátku 20. století. Mezi nimi
byly také statisíce východoevropských Židů, kteří prchali před bídou, trvalým útlakem
a opakujícími se vlnami pogromů.
Semináře budou kromě návštěvy výstavy realizovány formou kombinace přednášek a
diskusí s odborníky, představení a vyzkoušení metodických materiálů a setkání s
uprchlíky a pracovníky organizací na pomoc uprchlíkům.
Problematika uprchlictví bude představena jak na konkrétních vlnách židovských
uprchlíků, tak také obecně z hlediska definice uprchlíka, jeho postavení v národních
státech, mezinárodních konvencí na ochranu uprchlíků či národního azylového práva.
Zároveň nás zajímají příběhy jednotlivých uprchlíků – konkrétních lidí, kteří kvůli
pronásledování museli opustit své domovy.
Setkání s uprchlíky jsou také příležitostí ke kritickému zamyšlení nad vlastními
dějinami a nad tím, proč a jak jsou některé skupiny vylučovány z práva azylu. Zvláštní
důraz si pak zaslouží uzavření československých hranic pro židovské uprchlíky z
Rakouska v roce 1938, které ztělesňovalo posun k etnickému třídění uprchlíků.
Cílem seminářů a prezentovaných vzdělávacích metod je především podnítit učitele a
studenty ke kritickému myšlení o pomoci uprchlíkům a o tom, jak by měla být
pravidla pro jejich přijímání nastavena. V širším slova smyslu pak téma migrace
uprchlíků zpochybňuje primordiální, nacionalistické narativy národních dějin, jež
konstruují a esencializují neměnný vztah mezi teritoriem a etnikem či národem.
Podle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky překročil v polovině
minulého roku počet lidí donucených opustit své domovy poprvé od druhé světové
války 50 milionů. Téma našich seminářů se proto stalo i v kontextu evropské debaty o
uprchlictví vysoce aktuálním.
Věříme, že takto pojatý seminář s jeho výrazným přesahem do současnosti bude
přínosem pro práci pedagogů z celé České republiky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.