Orient v Čechách? Seminář o uprchlících v moderních dějinách a ve výuce dějepisu.

Srdečně Vás zveme na seminář pořádaný ve dnech 16. – 17. 1. 2015 v Oddělení pro vzdělávání a kulturu, Židovské muzeum v Praze (Maiselova 15, Praha 1). Pro pedagogy je účast zdarma, jeho konání podpořila nadace Heinrich Böll Stiftung Praha.   Home

Orient v Čechách-program semináře

Cílem tohoto dvoudenního semináře je seznámit učitele českých a moravských škol na příkladu židovských uprchlíků s tématem uprchlictví nejen ve 20. století, ale i v současnosti. Seminář reaguje na zjištění, že téma migrace a uprchlíků nehraje v českých kurikulárních dokumentech, stejně jako ve vzdělávací praxi, téměř žádnou roli. Z praxe víme, že učitelé nemají dostatek informací a zkušeností a že postrádají vhodné metodické přístupy. Seminář vidíme jako součást dlouhodobější snahy Židovského muzea v Praze o rozvíjení výzkumných, výstavních a vzdělávacích projektů v této oblasti. Již během realizace projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století jsme zorganizovali přednáškový seminář pro učitele zaměřený na uprchlíky před nacismem a definici uprchlíka. I s ohledem na výše zmíněný nedostatek materiálů obsahuje výsledná publikace rozsáhlou kapitolu s texty a dokumenty o migraci a uprchlictví jako součásti českých židovských dějin.

Bezprostředním podnětem pro uspořádání semináře je možnost využití probíhající výstavy v Galerii Roberta Guttmanna Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první světové války, jejímž cílem je seznámit návštěvníky s tímto zapomenutým prvním významným setkáním obyvatel českých zemí s uprchlíky. Právě první světová válka a následný vznik národních států byly skutečným úvodem do 20. století jako éry uprchlíků. Významným tématem výstavy je navíc setkávání s lidmi z „východu“ odlišujícími se svou kulturou, religiozitou, jazykem i zvyky od obyvatel českých zemí – v populárních i antisemitských diskursech jsou pak líčeni jako protiklad řádných občanů, zejména v novém národním státu. Články a demonstrace proti východožidovským uprchlíkům v českých zemích proto přímo vybízejí k promýšlení paralel se současnými protiromskými názory a akcemi.

Seminář bude kromě návštěvy výstavy realizován formou kombinace přednášek a diskusí s odborníky, představení a vyzkoušení metodických materiálů a setkání s uprchlíky a pracovníky organizací na pomoc uprchlíkům.
Problematika uprchlictví bude představena jak na konkrétních vlnách židovských uprchlíků do českých zemí, například židovských uprchlících z Haliče a Bukoviny za první světové války, uprchlících z Německa a Rakouska ve třicátých letech 20. století či uprchlících do poválečného Československa, ale také obecně z hlediska definice uprchlíka, jeho postavení v národních státech, mezinárodních konvencí na ochranu uprchlíků či národního azylového práva. Zároveň nás zajímají příběhy jednotlivých uprchlíků – konkrétních lidí, kteří kvůli pronásledování museli opustit své domovy.
Setkání s uprchlíky jsou také příležitostí ke kritickému zamyšlení nad vlastními dějinami a nad tím, proč a jak jsou některé skupiny vylučovány z práva azylu. Zvláštní důraz si pak zaslouží uzavření československých hranic pro židovské uprchlíky z Rakouska v roce 1938, které ztělesňovalo posun k etnickému třídění uprchlíků.
Cílem semináře a prezentovaných vzdělávacích metod je především podnítit učitele a studenty ke kritickému myšlení o pomoci uprchlíkům a o tom, jak by měla být pravidla pro jejich přijímání nastavena. V širším slova smyslu pak téma migrace uprchlíků zpochybňuje primordiální, nacionalistické narativy národních dějin, jež konstruují a esencializují neměnný vztah mezi teritoriem a etnikem či národem.
Účastníkům semináře nabídneme také kromě nových informací a historických skutečností i způsoby, jak s nimi mohou dále ve své práci učitelů zacházet. Představit chceme zejména metodiky vyvinuté v rámci projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století.

Podle údajů Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky překročil v polovině tohoto roku počet lidí donucených opustit své domovy poprvé od druhé světové války 50 milionů. Téma našeho semináře se proto stává vysoce aktuálním. Z toho důvodu se druhého dne semináře zúčastní odborníci pracující se současnými uprchlíky a pozvání k diskusi přijala i dvojice uprchlíků z Běloruska, kteří v České republice prošli pobytem v uprchlickém táboře a azylovým řízením.
Věříme, že takto pojatý seminář s jeho výrazným přesahem do současnosti bude přínosem pro práci pedagogů z celé České republiky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.